қазақ     русский

Учебно-методическая работа : Издания

"Кәсіби құзыреттілікті қалыптастырудың акмеологиялық негіздері" республикалық ғылыми-тәжірибелік on-line конференция материалдары
Материалы Республитканской научно -практической on-line конференции "Акмеологические основы в формеровании профессиональных компентенций"
Айнакулов М.Қ. "Салауатты өмір салтын қалыптастырудағы жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі"
Ибраев Ж.Ш. "Денсаулық және салауатты өмір салтын қалыптастырудың гигиеналық негіздері
Байнеев Ғ.А. "Жалпы патология пәнін" игеруде жұмыс дәптерлерін қолдану - студенттердің өзіндік жұмысын тиімді ұйымдастыру әдісі.
Батаева Л.К., Атамбаева А.С.